Biuletyn Informacji Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 7

z Oddziałami Integracyjnymi

 w Ełku

ul. Kilińskiego 48

19-300    Ełk

Tel. 87 7326090

Fax 87 7326089

     
 

Adres strony Internetowej: www.sp7.elk.edu.pl            Adres skrzynki e-mail: sp7@elk.edu.pl


Dyrektor mgr Leszek Marek Sobczak
Z-cy dyr. mgr Bożena Piskorska, mgr Bożena Elżbieta Gołaszewska
 
Podstawa utworzenia i działania
Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku została założona na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 01 marca 1988 wydanego przez Urząd Miasta w Ełku. Rozpoczęła swoją działalność 1 września 1988. Uchwałą nr VI/57/99 Rady Miasta Ełk z dnia 12.03.1999 została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową. Rada Miasta uchwałą nr XXXI/298/08 z dnia 23 grudnia 2008 zmieniła nazwę szkoły na Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.
 
Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie szkoły jest Statut Szkoły.
W szkole funkcjonują następujące organy szkoły: 
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Rodziców,
- Rada Szkoły, 
- Samorząd Uczniowski.
Ich kompetencje i zasady działania określają:
Regulamin Rady Pedagogicznej,
Regulamin Rady Rodziców,
Regulamin Rady Szkoły
Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczącym Rady Rodziców i Rady Szkoły jest p. Ewa Kratyńska. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego jest Martyna Bondyra z VIa.
Dobre przygotowanie uczniów w kolejnych etapach edukacyjnych umożliwia Ramowy plan nauczania (kl.1, kl.2, kl.3, kl.4, kl.5, kl.5sportowa, kl.6, kl.6sportowa) i przyjęte Programy nauczania. Składanie i rozpatrywanie skarg i wniosków regulują Procedury rozpatrywania skarg i wniosków.
 
Uczniowie i oddziały 

 

 Klasa
 Ilość oddz.
 Liczba uczniów
Oddziały przedszkolne
 1
25
 Klasa I
 3
53
 Klasa II
 8
 158
 Klasa III
 6
 130
 Klasa IV
 4
 102
 Klasa V
 4
92
 Klasa VI
 4
88
 Rewalidacja
 -----
1
 Łącznie
30
 649
 

 
Pracownicy 

 

Ilość pracowników dydaktycznych
 64
Ilość pracowników  administracji
 4
Ilość pracowników  obsługi 
 20
 

 
Sekretarz szkoły  - Teresa Brdys
Główny księgowy - Barbara Nieścier
Kierownik gospodarczy - Katarzyna Badorek
 
Dyżury dyrekcji - od 745 do 1520
z-ca dyr. Bożena Elżbieta Gołaszewska -  poniedziałek i środa
z-ca dyr. Bożena Piskorska - wtorek i czwartek
dyr. Leszek Marek Sobczak - piątek
 
Sekretariat szkoły czynny jest od 730 do 1530.

 

Autor dokumentu: Tomasz Marchel

Udostępnił:  Tomasz Marchel (2008-10-22 21:42:44)
Ostatnio zmodyfikował:  Tomasz Marchel (2017-04-09 19:44:07)