UWAGA RODZICE !!!

 

Rada Rodziców na posiedzeniu 13 czerwca 2018
(protokół nr 8/ (2017/2018) zebrania Rady Rodziców) zdecydowała

o grupowym ubezpieczeniu uczniów naszej szkoły przez firmę COMPENSA.

 

Suma ubezpieczenia:  11 000 zł

Składka:                          42 zł

 

Szczegóły i zakres ubezpieczenia w załączniku – zakres ubezpieczenia

 

Przypominamy, że ubezpieczenie dziecka jest nieobowiązkowe

 

wstecz Ogłoszenia

wstecz strona główna