!!! Ogłoszenia !!!

 

Zapisy dzieci do świetlicy
na rok szk. 2018/2019
  szczegóły
RODO - klauzula informacyjna dotycząca Administratora danych osobowych   plik PDF
Zasady organizacji opieki w czasie przerw świątecznych  - zmiany!!!   szczegóły
Rekrutacja do klasy I   szczegóły
Zapisanie dziecka do SP7 z OI
poza rekrutacją do klasy I
  szczegóły
Opłaty za wyżywienie   cena, termin wpłaty
Obwód SP7   szczegóły
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018   plik PDF
Dodatkowe dni wolne w 2017/2018   plik PDF
Ubezpieczenie uczniów   szczegóły
Wysokość składki na wspieranie statutowej działalności szkoły gromadzonej na koncie Rady Rodziców   szczegóły
Kącik dla rodziców   szczegóły
Wykaz podręczników 2018/2019   klasa:  I-III,  IV-VIII  <= PDF
ORLIK   godziny otwarcia
Regulamin świetlicy   plik PDF     karty zgłoszenia I-III
ZFŚS   szczegóły
Terminarz zajęć technicznych i plastyki   plik PDF
Dzwonki w SP7   szczegóły
Mundurki w SP7   szczegóły

Regulamin konkursu ABSOLWENT

  w budowie

 

Wstecz