!!! Ogłoszenia !!!

 

Akcji "Dzieciaki do Rakiet"

TU oddaj głos =>  www.dzieciakidorakiet.pl

  szczegóły
Wypłata stypendium socjalnego   szczegóły
List MEN do rodziców w sprawie szczepień   plik PDF
RODO - klauzule informacyjne dotyczące Administratora danych osobowych  

klauzula informacyjna - PDF

klauzula dotycząca monitoringu wizyjnego - PDF

Zasady organizacji opieki w czasie przerw świątecznych  - zmiany!!!   szczegóły
Zapisanie dziecka do SP7 z OI – wniosek   szczegóły
Opłaty za wyżywienie   cena, termin wpłaty
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019   plik PDF
Dodatkowe dni wolne - 2018/2019   plik PDF
Obwód SP7   szczegóły
Ubezpieczenie uczniów   szczegóły
Wysokość składki na wspieranie statutowej działalności szkoły gromadzonej na koncie Rady Rodziców   szczegóły
Kącik dla rodziców   szczegóły
Wykaz podręczników 2018/2019   klasa:  I-III,  IV-VIII  <= PDF
ORLIK   godziny otwarcia
Regulamin świetlicy   plik PDF     karty zgłoszenia I-III
ZFŚS   szczegóły
Dzwonki w SP7   szczegóły
Mundurki w SP7   szczegóły

Regulamin konkursu ABSOLWENT

  w budowie

 

Wstecz