Sympozjum historyczno–patriotyczno–religijne

        26 stycznia w godz. 9.30 – 13.30 przedstawiciele naszej szkoły: nauczycielki p. Elżbieta Dąbrowska-Łuciuk i p. Barbara Zarzecka oraz uczniowie klas siódmych: Barbara Kędzierska i Julita Łuciuk z 7B, uczestniczyli w sympozjum naukowym: „Kościół promotorem Państwa? Kościół a tożsamość narodowa. W przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości: ogólne zasady – lokalne przykłady”. Przedstawionych zostało 7 wykładów o tematyce historyczno – patriotyczno – religijnej.

wstecz