W naszej szkole realizowany jest projekt "Od grosika do złotówki". Realizacja projektu trwa 10 miesięcy - od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. Obejmuje w bieżącym roku szkolnym uczniów klasy II a, a w następnym uczniów klasy III a. To pierwszy projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa skierowany do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych. Dla uczniów klas drugich i trzecich jest to bardzo ważne doświadczenie w dziedzinie samodzielnego podejmowania decyzji o zarabianiu, oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz gospodarowaniu innymi zasobami. Istotnym elementem projektu jest współpraca z rodzicami w trakcie omawiania w klasie tematyki dotyczącej finansów i bezpieczeństwa. W czasie realizacji projektu doskonalone będą procesy poznawcze, kształtowane nawyki oraz postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Wprowadzane będą pojęcia związane z edukacją finansową oraz z zakresu bezpieczeństwa. Posiadane przez uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy doskonalone będą podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów życia codziennego w trakcie zabaw i gier dydaktycznych. Treści nauczania zawarte w projekcie są zgodne z nową podstawą programową a program posiada planowy, logicznie uporządkowany układ treści. Projekt ten realizują p. Joanna Wojciechowska i p. Marzena Mroziewska.

wstecz