PROJEKT eTWINNING  - PROWADZĄCA Bożena Zubko

„GREETINGS FROM EUROPE! - POSTCARDS EXCHANGE CELEBRATING 2018 EUROPEAN YEAR OF CULTURAL HERITAGE”

„POZDROWIENIA Z EUROPY! - WYMIANA POCZTÓWEK Z OKAZJI 2018 EUROPEJSKIEGO ROKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”

 

W tym roku Europa świętuje swoje dziedzictwo kulturowe, a najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się o naszych krajach europejskich, jest wymiana kolorowych pocztówek, pokazujących wszystkim dziedzictwo kulturowe kraju (zabytki, uroczystości, stroje ludowe itp.) z krótkimi notatkami na temat tego, czym są i co przedstawiają.

Celem tego projektu jest wysłanie / odebranie jak największej liczby pocztówek, aby stworzyć barwną europejską mapę, na której możemy zaprezentować wszystkie otrzymane  pocztówki  w specjalnym zakątku naszej szkoły, aby uczcić "2018 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego".

CELE:

- Mobilizowanie wiedzy kulturalnej, naukowej i technologicznej w celu zrozumienia otaczającego nas świata i podejścia do sytuacji i problemów naszego codziennego życia;

- Wykonywanie działań w sposób autonomiczny, odpowiedzialny i twórczy, współpracując z innymi przy wspólnych zadaniach i projektach;

- Używanie języków z różnych obszarów kulturowych, naukowych i technologicznych do wyrażania siebie, szczególnie poprzez użycie obrazów, gestów, dźwięków, ilustracji lub schematów;

- Mobilizacja zasobów językowych i paralingwistycznych w interakcji słownej, w przyjmowaniu i produkcji  tekstów ustnych i pisemnych;

- Używanie języka ojczystego i języków obcych do komunikowania się w codziennych sytuacjach, gromadzenia wiedzy i kształtowanie  samoświadomości i świadomości europejskiej;

SPODZIEWANE REZULTATY

Końcowym rezultatem tego projektu jest mapa przedstawiająca „ 2018 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego” wraz ze wszystkimi pocztówkami otrzymanymi od  partnerów. Dzięki tym pocztówkom uczniowie będą mogli zobaczyć różne aspekty dziedzictwa kulturowego z różnych krajów i dowiedzieć się o nich za pomocą języka angielskiego jako   jednego ze sposobów  przekazywania informacji.

wstecz