Klasa 2F i 2H pod kierunkiem pań Agaty Jureczki i Krystyny Gromotowicz oraz klasa III B pod kierunkiem pani Moniki Pawłowskiej biorą udział w siódmej edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Nasi uczniowie mają za sobą już kilka interesujących działań, np. redagowanie gazetek, przygotowanie inscenizacji, ciekawe lekcje.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda objęła projekt honorowym patronatem.

Patronat medialny objęli:

wstecz