CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

          Klasa „0” pod kierunkiem pani Marty Jurczyk bierze udział w IX Edycji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” realizowanego m.in. przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Honorowy patronat nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka.

          Celem programu było zwiększenie wiedzy na temat szkodliwość i skutków palenia tytoniu, wykształcenie u dzieci umiejętności świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są narażone na bezpośredni kontakt z dymem papierosowym. Realizacja programu prowadzona była w formie zajęć warsztatowych poruszających m.in. następującą tematykę:

– jak się czuję kiedy dymi papieros?

– co się dzieje kiedy ludzie palą?

– jak unikać dymu tytoniowego?

          Nasi uczniowie mają za sobą już kilka interesujących działań, np. spacer w poszukiwaniu różnych dymów, przygotowanie plakatów prezentujących źródła dymu, ciekawe lekcje z panią pielęgniarką i strażakiem.

wstecz