Mały Mistrz

W roku szkolnym 2015/2016 klasa I D wraz z wychowawczynią Ewą Chmielewską i nauczycielem wychowania fizycznego Radosławem Staniszewskim włączyła się do trzyletniego ogólnopolskiego programu „MAŁY MISTRZ”.

Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I – III  oraz promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć zgodnych z nową podstawą programową.

Uczniowie w czasie  zajęć  prowadzonych przez dwóch nauczycieli poznają różnorodne formy aktywności, rozwijają sprawność fizyczną  i zdobywają sprawności w 6 kategoriach: TURYSTA, GIMNASTYK, SANECZKARZ, LEKKOATLETA, PIŁKARZ, ROWERZYSTA. Za swoje sukcesy sportowe nagradzani są odznakami, które wklejają do legitymacji „Małego Mistrza”.

Dzieci z klasy I D w listopadzie zdobyły pierwszą  sprawność – GIMNASTYK, a w styczniu drugą sprawność – SANECZKARZ.

Jesteśmy skoczni jak piłeczki.

HURA! HURA! HURA!  Zdobyliśmy sprawność gimnastyka!

My się zimy nie boimy i na sankach chętnie jeździmy.

BRAWO!  Zdobyliśmy sprawność saneczkarza!

Gratulujemy uczestnikom programu i życzymy sukcesów w zdobywaniu następnych sprawności.

 

Przez kolejne miesiące zdobywaliśmy wiedzę i umiejętności, poprawiając swoją kondycję i sprawność fizyczną. Zdobyliśmy sprawność: PIŁKARZA, ROWERZYSTY, TURYSTY I LEKKOATLETY.

Zdobywając  sprawność ROWERZYSTY,  rowery zamieniliśmy na deskorolkę i twitera. Potrafimy jeździć na wprost, skręcać w lewą i prawą stronę oraz wykonywać manewr zawracania.

Wiele wysiłku włożyliśmy podczas zdobywania sprawności PIŁKARZA. Piłki wypadały z rąk i toczyły się w różnych kierunkach. Po kilku zajęciach umiemy je chwytać, rzucać i wykorzystywać w czasie zabaw i gier.

Każdy z nas zasłużył na miano TURYSTY. Sprawność zdobyliśmy, pokonując drogę na miejsce klasowego biwakowania. Bolały nas trochę nogi, ale po krótkim odpoczynku bawiliśmy się wspaniale.

Dzięki systematycznej pracy znacznie poprawiliśmy wyniki testów sprawnościowych.

HURA!  W czerwcu wszyscy zdobyliśmy odznakę MAŁEGO MISTRZA.

wstecz