Projekt MEN Książki Naszych Marzeń

Nasza szkoła realizuje w tym roku szkolnym projekt „Książki Naszych Marzeń”. Ze środków MEN otrzymaliśmy ponad 2700 zł z przeznaczeniem na zakup książek. Lista książek została zaproponowana przez uczniów jeszcze w zeszłym roku szkolnym i zaakceptowana przez rodziców. Biblioteka szkolna zakupiła 146 egzemplarzy książek, w większości poczytnych nowości wydawniczych. Książki umieszczone są w bibliotece szkolnej w specjalnie wydzielonym, dostępnym miejscu. Zainteresowani uczniowie chętnie je wypożyczają. Zachęcamy wszystkich czytelników do odwiedzin biblioteki.

Zadania, które szkoła musi podjąć w tym roku szkolnym w związku z przydzielonymi środkami na zakup książek.

1) podjęcie przez szkołę współpracy z biblioteką publiczną i pedagogiczną;

a) konsultowanie planowanych zakupów książek,

b) wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo;

2) zorganizowanie co najmniej 2 wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów;

3) uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

4) zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

5) dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

 

Harmonogram działań

Sabina Musiał, nauczyciel bibliotekarz

wstecz