Projekt ekologiczny

W październiku i listopadzie 2015 roku realizowany był  projekt  z zakresu edukacji ekologicznej - „Co kryje  las?. Celem projektu było poznanie przez uczniów wybranych komponentów środowiska naturalnego człowieka, rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz formowanie postawy przyjaznej w stosunku do świata roślin i zwierząt. W ramach zaplanowanych działań odbyła się wycieczka do pobliskiego lasu oraz do Nadleśnictwa Ełk w Mrozach Wielkich. Odbyły się również rodzinne konkursy plastyczne „W lesie” oraz „Jesień w lesie. Zaproszono także gościa – leśnika pana B. Mordarskiego, który opowiedział dzieciom o swojej pracy,  budowie lasu oraz o jego mieszkańcach.

Projekt realizowały: p. A. Jureczka z uczniami z klasy If, p. K. Gromotowicz z uczniami z klasy Ih oraz p. W. Mścichowska z uczniami uczęszczającymi do świetlicy szkolnej.

wstecz