Nie jesteś samotną wyspą

W roku szkolnym 2014/2015 K. Gromotowicz i U. Lisok są opiekunami Małego Samorząd Uczniowskiego. K. Gromotowicz otrzymała GRANT na realizację PROJEKTU EDUKACYJNEGO ,,Nasze Pasje” pt ,,Nie jesteś samotną wyspą” - Mały Samorząd Uczniowski na okres od październik do grudnia 2014r.

Oddziaływanie projektu w środowisku szkolnym to:

- gazetka informacyjna – Mały Samorząd Uczniowski

- plakaty okolicznościowe

- dekoracja korytarzy na różne okoliczności

- integrowanie i angażowanie wszystkich uczniów podczas wspólnych akcji

- wskazywanie akcji charytatywnych - ,,Nie jesteś samotną wyspą”

 

Głównym celem projektu jest:

- Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

- Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością  społeczną.

- wyrabianie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).

- Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

- Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

- Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

- Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

- wskazywanie potrzeby  kreatywności  w działaniu.

- Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności.

- Rozwijanie wyobraźni i fantazji, kształcenie pomysłowości, krytycyzmu, szybkości podejmowania decyzji.

- Kształcenie samodzielności i niezależności w myśleniu i działaniu.

- Uświadomienie posiadanych predyspozycji i możliwości twórczych, wykorzystywanie ich.

- Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego.

wstecz