Szkoła Odkrywców Talentów

Naszej szkole został przyznany przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji tytuł Szkoła Odkrywców Talentów. Jest to szczególne wyróżnienie dla placówek edukacyjnych, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień młodzieży, np. przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub obywatelskich. Szkoła natychmiast reaguje na zauważone talenty uczniów: nauczyciele diagnozują ich potrzeby, uruchamiają odpowiednie koła zainteresowań, dostosowują metody i formy pracy oraz podejmują działania  dające dzieciom możliwość osiągnięcia sukcesów w różnych dziedzinach, czyli rozszerzają wiadomości i umiejętności ponad podstawę programową, a przede wszystkim motywują młodzież do sprawdzania swoich sił w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Zaowocowało to wysokimi miejscami uczniów w konkursach przedmiotowych na poziomie miasta, powiatu i  województwa: szkoła może pochwalić się m. in. laureatami Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Wojewódzkiego Konkursu Historycznego oraz Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego organizowanych przez Kuratorium Oświaty. W ramach Dnia Talentów 2015 w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku zostały zorganizowane:

 

• Święto Nauki - 15 maja 2015 r.

• Pokaz Młodych Talentów w ramach obchodów Festynu Rodzinnego - 12 czerwca 2015 r.

 

Szkoła proponuje ciekawe metody pracy, np. udział w konferencji inauguracyjnej projekt „Warmińsko-Mazurskie Baltie” z lekcją pokazową w MODN w Ełku; warsztaty chemiczne, mikrobiologiczne i endokrynologiczne zatytułowane "Wariacje z Nauką”, przygotowane przez pracowników Polskiej Akademii Nauk, Centrum Kopernika z Warszawy oraz Elbląskiego Parku Technologicznego.

 

 

 

 

wstecz