,,Jesteś tyle wart ile dajesz innym”

 

W okresie od 02.03.2015r. – 25.06.2015r. K. Gromotowicz realizuje Projekt Edukacyjny ,,Nasze Pasje” pt. ,,Jesteś tyle wart ile dajesz innym” – Mały Samorząd Uczniowski.

Cele projektu:

     · Kształtowanie zainteresowań uczniów życiem i działalnością  społeczną.

     · Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i lokalnej.

     · Rozumienie potrzeb innych, tolerancja wobec inności, gotowość wzajemnej pomocy.

     · Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

     · Kształcenie samodzielności i niezależności w myśleniu i działaniu.

     · Uświadomienie posiadanych predyspozycji i możliwości twórczych, wykorzystywanie ich.

     · Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego

 

 

 

 

 

wstecz