O czym szumią drzewa

 

W klasie 0 A dzieci pod kierunkiem wychowawczyni Agaty Jureczka realizowały projekt edukacyjny z zakresu edukacji ekologicznej pt. „ O czym szumią drzewa”.

Celem projektu było:

     · poznanie wybranych komponentów środowiska naturalnego człowieka,

     · rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych,

     · formowanie postawy przyjaznej w stosunku do drzew i świata roślin,

     · zapoznanie z  wybranymi gatunkami drzew liściastych i iglastych w najbliższej okolicy,

     · wyjaśnieni wpływu drzew na środowisko,

     · oraz wskazanie ujemnych skutków niszczenia drzew dla obecnych i kolejnych pokoleń.

   Treści zawarte w projekcie realizowane były w miesiącach październik - grudzień 20014r. i obejmowały bloki tematyczne:

      1) „Co wiemy o drzewach?”

      2) „Dlaczego należy dbać o drzewa?”

Wycieczka po najbliższej okolicy w celu poznania rosnących tu  gatunków drzew sprawiła wiele radości. Dzieci przyglądały się  drzewom  rosnącym wokół szkoły jak i też rosnącym na osiedlu.

 Możliwość dotknięcia kory, liści, owoców wzbudziło wielkie zainteresowanie wśród uczniów. Dzieci z żywym zainteresowaniem oglądały drzewa i poznawały jego budowę. Zaznaczały kolorem barwę kory jak również porównywały jej strukturę.  Zebrane kasztany i żołędzie oraz liście posłużyły dzieciom do utrwalania wiadomości o drzewach, rozwijaniu umiejętności liczenia, jak również zostały wykorzystane do układania obrazków jesiennych.

Badanie maturalnych okazów w przyrodzie, poznawanie ich wszystkimi zmysłami, sprawia, że dzieci uczą się umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim.

Cykl przeprowadzonych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej umożliwił dzieciom poznanie świata drzew, jego wpływ na człowieka i na całe środowisko przyrodnicze.

W ramach realizacji projektu uczniowie wzięli również udział w konkursie plastycznym „Drzewo” I miejsce  -zajęła Nadia Chodnicka i Oktawian Kinach

II –miejsce Julia Włodkowski, III- miejsce Aleksandra Kuczyńska.

 

 

 

 

 

wstecz