Przyjaciele Zippiego

 

W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole pani Krystyna Gromotowicz, pani Agata Jureczka, pani Urszula Lisok i pani Joanna Wojciechowska w klasach 0a, 0b, 0c oraz w klasie Ia prowadziły  program Przyjaciele Zippiego. Jest to program dla dzieci o różnych umiejętnościach. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie fizyczne i emocjonalne  dzieci. Składa się z 24 spotkań. Nauczyciele zostali specjalnie przeszkoleni, aby prowadzić zajęcia. Program Przyjaciele Zippiego składa się z 6 części , a każda z nich zawiera odrębne opowiadanie. Każde opowiadanie jest zilustrowane za pomocą zestawu barwnych obrazków i uzupełnionymi zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

PROGRAM UCZY DZIECI:

     · Jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać

     · Jak mówić to, co chce się powiedzieć

     · Jak słuchać uważnie

     · Jak prosić o pomoc

     · Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie

     · Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem

     · Jak mówić przepraszam

     · Jak radzić sobie w sytuacji kiedy jest się krzywdzonym

     · Jak rozwiązywać konflikty

     · Jak radzić sobie ze zmianą i stratą między innymi ze śmiercią

     · Jak adoptować się do nowych sytuacji

     · Jak pomagać innym

Dzieci bardzo polubiły spotkania z Zippim i brały czynny udział w każdych zajęciach.

 

 

 

 

 

wstecz