Projekt  „Wspomaganie Placówek Oświatowych”

 

     Powiat Ełcki w ramach "Wspomagania Placówek Oświatowych" zorganizował dla szkół z "Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego" szkolenia. Nasza szkoła podwyższając jakość placówki wybrała III Priorytet "Wysoka jakość systemu oświaty". W ramach tego działania nauczyciele wybrali obszar, który wynika ze specyfiki pracy szkoły integracyjnej i mieści się Rocznym Planie Wspomagania w szkole.  Koordynatorem projektu w naszej szkole została p. J. Dobrydnio. Nasza praca w czasie warsztatów dotyczyła doskonalenia technik i metod pracy z uczniem autystycznym. Przy współpracy Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, powołaliśmy eksperta w tej dziedzinie panią Annę Chwałek. I nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że mając chłopca dotkniętego chorobą autystyczną, sprawuje funkcję Prezesa Stowarzyszenia działającego w Białej Podlaskiej pod nazwą „Wspólny Świat” - które powstało głównie z jej inicjatywy" Nieliczni wiedzą, iż autyzm i wszelkie dolegliwości z nim związane to przede wszystkim cierpienie opiekunów osoby autystycznej."

… "Autyzm powoduje wieloletnie obciążenie rodziców obowiązkami i trudnościami, które stwarza niewydolny system państwowy, jak również choroba. Dzieci autystyczne bardzo często cechuje znaczny stopień nadpobudliwości ruchowej, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania się. Bywa iż dzieci te przejawiają trudne do opanowania zachowania autoagresywne i agresywne. Problemy rodzin w których jest dziecko autystyczne z reguły nie są widoczne i manifestowane. Bez wsparcia w postaci fachowej opieki, przedszkola i szkoły specjalnej rodziny te stają się niewydolne opiekuńczo i ekonomicznie”.

… "Niezmiernie istotne jest zatem stworzenie warunków, w których dziecko będzie miało szansę na specjalistyczną opiekę połączoną z rehabilitacją i nauką, a rodzice warunki by odpocząć od trudów opieki nad chorym dzieckiem, nawiązać dialog ze społeczeństwem, czy móc podjąć zatrudnienie chociażby na część etatu."

W ramach projektu wsparcie otrzymali też rodzice naszych uczniów, którzy brali udział w konsultacjach z panią Anną. "Niezmiernie istotne jest zatem stworzenie warunków, w których dziecko będzie miało szansę na specjalistyczną opiekę połączoną z rehabilitacją i nauką, a rodzice warunki by odpocząć od trudów opieki nad chorym dzieckiem, nawiązać dialog ze społeczeństwem, czy móc podjąć zatrudnienie chociażby na część etatu.’’

Strona MODN w Ełku z opisem projektu

 

wstecz