Czytanie - ważna rzecz

 

W okresie od 10.03.2014 do 16.06.2014 K. Gromotowicz zrealizowała projekt edukacyjny Nasze Pasje pt. "Czytanie - ważna rzecz". Odbiorcami projektu były dzieci z klasy zerowej. Celem działań było: wyrabianie nawyków i gustu czytelniczego dzieci; wzrost zaangażowania rodziców do czytania dzieciom, podniesienie poziomu wypowiedzi ustnych dzieci.

 

 

 

wstecz