Uczniowie klasy III D wraz panią Martą Linke – Woźnialis uczestniczyli w programie „Akademia Czystych Rąk Carex”. Celem tego programu było przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia, a także wyrobienie w nich prawidłowych nawyków związanych z higieną rąk, których stosowanie pomoże skutecznie ustrzec się przed infekcjami.

Program obejmował dwa tematy:

1. Z higieną za pan brat.

Uczniowie wyjaśniali pojęcia: zdrowie, higiena i higiena rąk.

 

 

Potrafili uzasadnić konieczność mycia rąk oraz wyjaśniali, kiedy bezwzględnie trzeba myć ręce.

 

Potrafili wyjaśnić, jak prawidłowo myć ręce. Nauczyli się rymowanki podczas, której symulowali mycie rąk, a następnie myli ręce w szkolnej łazience, według wcześniej ćwiczonego sposobu. Ustaliliśmy, że jeśli nie ma możliwości umycia rąk w wodzie, można wykorzystać żele antybakteryjne do mycia rąk.

 

 

 

Po ćwiczeniach praktycznych pozostawiliśmy w łazienkach instrukcję prawidłowego mycia rąk dla innych osób korzystających z toalety.

 

2. Brudne ręce - chorób więcej!

Uczniowie wysłuchali informacji o chorobach związanych z brakiem higieny rąk (choroby układu oddechowego, zatrucia pokarmowe, choroby odzwierzęce i pasożytnicze). Wymieniali czynniki wpływające na dobry stan zdrowia człowieka. Wyjaśniali co robić, aby ustrzec się chorób. Rozwiązywali wykreślanki, w których należało odnaleźć 10 wyrazów – biegunka, mdłości, ból, gorączka, kaszel, wymioty, grzybica, katar, zatrucie.

Na podsumowanie projektu dzieci otrzymały antybakteryjne mydła Carex.

 

 

 

wstecz