„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk

pt. „Każdy jest ważny”

 

          Nasza szkoła otrzymała różnorodne pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają zajęcia w ramach projekty „Każdy jest ważny”. Na zajęciach z uczniami mającymi szczególne trudności w nauce czytania i pisania wykorzystywany jest „Alfabet polski pisany”, który służy do układania sylab, wyrazów i zdań. Memo ortograficzne różne rodzaje usprawnia percepcję wzrokową i utrwala pisownię z trudnościami ortograficznymi. Gry czytelnicze usprawniają naukę czytania ze zrozumieniem. Logico Piccolo - czytanki, doskonalą technikę czytania. Podczas tego typu zabaw usprawniane są funkcje analizatora słuchowego, wzrokowego, pamięć i sprawność manualna w zakresie motoryki rąk.  Na zajęciach często korzystamy z gry planszowej "Ortografia i gramatyka dla smyka" , która koryguje błędy i utrwala właściwą pisownię wyrazów. Chcąc utrwalić znajomość liter oraz doskonalić umiejętność analizy i syntezy wzrokowo - słuchowej korzystamy z zestawu gier "Zabawy z literkami". Lubianym przez dzieci jest "Drewniany labirynt", który doskonali sprawność manualną, koordynację wzrokowo- ruchową oraz uczy koncentracji. Dzieci, które mają trudności w nauce matematyki chętnie wykorzystują do obliczeń korale matematyczne. Matematyczny bączek, Klocki liczbowe motywują do liczenia i doskonalą pamięć matematyczną. Mozaika XXI usprawnia percepcję wzrokową, pomaga w zapamiętywaniu kształtów figur geometrycznych i podanych wzorów. Domino faktur i kształtów doskonali pamięć matematyczną i sprawność manualną. Matematyczny bączek – daje wiele możliwości wspaniałej zabawy, zależnej od  inwencji nauczyciela i uczniów,  rozwija i doskonali zręczność,  uczy umiejętności koncentracji uwagi oraz pomaga w nauce liczenia. Rozwija  zdolności manualne  oraz koordynację ruchową wzrokowo-ruchową. Również jest bardzo pomocny podczas kształtowania pojęcia liczby naturalnej. Studnia Jakuba - uczy cierpliwości i zręczności, doskonali koncentrację uwagi. Drążki służą do odtwarzania, poprzez układanie kształtów cyfr, znaków, figur geometrycznych; rozwijania umiejętności dodawania i odejmowania; ilustrowania zadań z treścią.  Są doskonałym materiałem do zabaw: układania drążków jeden na drugim, budowania własnych konstrukcji, wystukiwania rytmów. Gra z lusterkiem - seria czerwona - gra doskonali percepcję wzrokową dzieci, wprowadza w zagadnienia osi symetrii a także orientację przestrzenną. Domino kształtów i faktur kształtuje zarówno zmysł wzroku jak i dotyku, zachęca do dopasowania i rozpoznawania geometrycznych kształtów,  uczy logicznego myślenia i współpracy w grupie.

          Na zajęciach logopedycznych seria pomocy logopedycznych "Ładnie mówię głoski" pozwala utrwalać zaburzone głoski w sposób atrakcyjny i ciekawy. Zestawy realistycznych fotografii można wykorzystać na wiele sposobów i zaproponować uczniom utrwalanie zdobytych umiejętności w zabawie. Ćwiczenia wydłużające fazę wydechową i zwiększające kontrolę nad oddechem stają się atrakcyjniejsze dzięki wykorzystaniu podczas zajęć pomocy takich jak: Turbino, Dmuchajka i Labirynt logopedyczny. Ważnym elementem pracy każdego logopedy są zajęcia logorytmiczne, poprzez użycie Jajek muzycznych i zestawu muzycznego możliwe jest pełniejsze zaangażowanie uczniów do wykonywania ćwiczeń. Multimedialne programy "Dysleksja" i "Zabawy słowem" stanowią niezwykle cenną pomoc dopełniającą pracę logopedy nad rozwojem słownika biernego i czynnego, eliminowaniu agramatyzmów, utrwalaniu stosowania prawidłowych struktur gramatycznych i wspomaganiem rozwoju mowy uczniów z dodatkowymi dysfunkcjami.

Uczniowie bardzo lubią pomoce "logo-szumki" i "logo-rerki". Poprzez użycie podczas zajęć kart z podpisami, możliwe jest doskonalenie prawidłowej wymowy podczas czytania.

          Na zajęciach gimnastyki korekcyjnej często wykorzystywane są szczudła i narty, które kształtują śródstopie i koordynację ruchową. Woreczki i małe piłeczki jeżyki pomagają przy korygowaniu płaskostopia. Wałki i duże piłki skaczące pomocne są przy rozciąganiu mięśni przykurczonych, koordynują zmysł równowagi i poprawiają wadę postawy.

       Na zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych najczęściej wykorzystuj się Logico Piccolo, która do nauki wprowadza  element gry i zabawy, przedstawia omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik, umożliwia samodzielne poprawianie błędów, uczy samodzielnego myślenia i motywuje do działania. Rozwija zdolności percepcyjne i analityczne doskonaląc koordynację wzrokowo-ruchową. Gry  planszowe, odnoszą się do realnej rzeczywistości Otrzymując realnie istniejące pionki czy karty do gry, dziecko uczestniczy fizycznie w zabawie Podczas gry kształtują się u dzieci właściwości, które są niezbędne i potrzebne w uczeniu się, np. planowa realizacja zamierzeń, koncentrowanie uwagi na wybranym przedmiocie, spostrzegawczość i wyobraźnia, pamięć, umiejętność analizy i syntezy porównywania i obserwacji. Posługując się stacją meteo (Meteo kwiat) przeznaczoną do obserwacji podstawowych zjawisk klimatycznych, uczniowie mierzą  temperaturę  powietrza, prędkość wiatru, jego kierunek. Samodzielnie przeprowadzają eksperymenty pozwalające im  wyciągać wnioski. Gra Tuba Gąsienice doskonali sprawność manualną i zręczność, rozwija umiejętności matematyczne i zachęca do wykonywania prostych działań. Uczniowie obserwują wybrane zwierzęta i rośliny w naturalnym środowisku przy okazji wycieczek,  korzystając z lupy, mikroskopu. Poznają budowę ciała człowieka i innych ssaków składając modele przestrzenne( Anatomia zwierząt – krowa, delfin). Na wszystkich zajęciach wykorzystywany jest również laptop, który pozwala dzieciom w sposób bardzo ciekawy wykonywać różnorodne zadania.

 

 

 

 

 

 

Bożena Gołaszewska - koordynator projektu

Rodzaje zajęć w projekcie „Każdy jest ważny” 2011/2013

 

1.Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Marta Linke-Woźnialis

Anna Milewska

Joanna Dobrydnio

Grażyna Strzyżewska

Liliana Gorlo

Małgorzata Skibicka

Bożenna Sadowska

 

2.Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Małgorzata Skibicka

Ewa Chmielewska 

 

3. Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy

Marta Chilicka

 

4.Zajęcia socjoterapeutyczne

Monika Pawłowska

Wioletta Kuczyńska

 

5.Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

Radosław Staniszewski

Piotr Mroziewski

 

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

Bożenna Sadowska

Hanna Smoleńska

Dorota Mioduszewska

 

wstecz