27 lutego w naszej szkole odbyła się prezentacja realizacji programu Cyfrowa szkoła, który jest realizowany  w bieżącym roku szkolnym. Celem projektu jest zaopatrzenie szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny. Projekt, w którym szkoła bierze udział, ma doprowadzić do tego, żeby ten sprzęt był optymalnie wykorzystany jako narzędzie techniczne, wspierające nowoczesne i efektywne metody nauczania. Dzisiaj już nie ma wątpliwości, że technologia informacyjna i komunikacyjna jest potrzebna w edukacji. Wiedzą o tym nauczyciele, uczniowie, ich rodzice. Ilość informacji, jaka jest dostępna dzięki TIK oraz ogromne zasoby, jakimi dysponuje dzisiaj sieć globalna, pozwalają na dzielenie się nimi na szeroką skalę. Z powodzeniem działają mobilne klasy, w których nauczyciele pracują z jednostką centralną – notebookiem, wyposażonym w bezprzewodowy Internet, a uczniowie – z notebookami podłączonymi do jednej sieci komputerowej. Jednostka centralna nauczyciela wyposażona jest w dedykowane oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie czasem i pracą uczniów. Zaproszeni goście byli pod wrażeniem wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zajęciach z uczniami. Cyfrowa szkoła to bez wątpienia przyszłość oświaty. Należy jednak pamiętać, że nowoczesne narzędzia nie zastępują nauczyciela, tylko są wsparciem zarówno dla niego samego, jak i dla uczniów.

 

wstecz