W okresie od 15.02.2012 r. - 12.05.2012 r. K. Gromotowicz z grupa dzieci z klasy zerowej  realizowała projekt edukacyjny "Nasze Pasje"  pt. "Sprawy ważne dla dużego i małego". Celem projektu było:

     · aktywizowanie dzieci i ich rodziców,

     · promowanie miasta Ełk,

     · kształtowanie u dzieci poczucia  przynależności społecznej oraz postaw patriotycznych.

Główną forma realizacji projektu były: wycieczki, spacery i spotkania w ważnych miejscach naszego miasta. Zwiedzanie Urzędu Miasta sprawiło dzieciom wiele pozytywnych wrażeń.

 

 

wstecz