Projekt ekologiczny „Drzewa z naszej okolicy”

 

Projekt z zakresu edukacji ekologicznej pt. "Drzewa naszej okolicy" realizowany był pod kierunkiem A. Jureczki w oddziale "0"P-1 w miesiącach X-XII 2011r.

Celem projektu było:

     - poznanie wybranych komponentów środowiska naturalnego człowieka,

     - rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych,

     - formowanie postawy przyjaznej w stosunku do drzew i świata roślin,

     - zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew liściastych i iglastych w najbliższej okolicy,

     - wyjaśnienie wpływu drzew na środowisko,

     - wskazanie ujemnych skutków niszczenia drzew dla obecnych i kolejnych pokoleń.

Badanie naturalnych okazów w przyrodzie, poznawanie ich wszystkimi zmysłami, sprawia, że dzieci uczą się umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim.

Cykl przeprowadzonych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej umożliwił dzieciom poznanie świata drzew, jego wpływ na człowieka i na całe środowisko przyrodnicze.

Drzewa jesienią są szczególnie piękne. Zebrane kolorowe liście mogą posłużyć jako bukiet do wazonu albo inspiracja do pracy plastycznej. Bezpośredni kontakt z przyrodą dostarczył dzieciom wiele zadowolenia i satysfakcji.

 

wstecz