Zajęcia socjoterapeutyczne w ramach projektu edukacyjnego  „NASZE PASJE”
 „Gry i zabawy wspomagające społeczny rozwój ucznia”

 

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone były w grupie dzieci klas I  w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku przez panie: M. Pawłowską i W Kuczyńską. Głównym celem tych zajęć było wspomaganie rozwoju dziecka poprzez umożliwienie zdobywania nowych pozytywnych doświadczeń. Zajęcia te zapewniły uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i akceptacji; nabycie umiejętności funkcjonowania w grupie; umożliwiły realizację własnych pomysłów i zadań; a przede wszystkim wzmocniły poczucie własnej wartości. Dzięki działaniom podejmowanym podczas tych zajęć dzieci miały możliwość wyrażania siebie poprzez ekspresję ruchową, plastyczną, muzyczną oraz elementy dramy.

 

 

 

 

 

wstecz