Projekt z zakresu edukacji ekologicznej „Poznajemy właściwości wody i powietrza”

 

realizowany był w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku pod kierunkiem nauczycielki Agaty Jureczki.

Celem projektu było;

     - poznanie przez dzieci sposobów wykorzystania wody i powietrza w gospodarce człowieka,

     - poznanie właściwości wody i powietrza,

     - poznanie wybranych gatunków roślin i zwierząt żyjących w wodzie,

     - poznanie przyczyn zanieczyszczenia wody i powietrza przez człowieka, oraz

     - poznanie sposobów przeciwdziałania tym zanieczyszczeniom

     Realizacja projektu umożliwiła dzieciom poznanie wody i powietrza jako bezcennych elementów przyrody, które warunkują życie na Ziemi. Dzieci zapoznały się również z wykorzystaniem wody i powietrza w gospodarce człowieka. Opracowały sposoby racjonalnego korzystania z zasobów wodnych w domach i szkole. Poznały zanieczyszczenia wody i powietrza wynikające z bezmyślnej działalności człowieka oraz sposoby zapobiegania tym zanieczyszczeniom.

     Rozwój człowieka w kontakcie z przyrodą przynosi wartości nie dające się wytworzyć w żaden inny sposób. Człowiek jest częścią pięknego i tajemniczego świata przyrody. Celem edukacji ekologicznej już w młodszym wieku szkolnym jest, więc budzenie aktywności i zainteresowań ukierunkowanych na „odkrywanie świata”, ukształtowanie właściwego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia roli człowieka w środowisku przyrodniczym i jej konsekwencje.

     Wspólnie z klasą 0 popołudniowa uczniowie zapoznali się z przeznaczeniem i funkcjonowaniem Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

prezentacja

wstecz