Ogłoszenia:

Ełk,dn.14.05.2019

Szanowni Państwo

Od 15 MAJA 2019 r. są do pobrania wnioski dotyczące dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS (Załącznik nr 3).

Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania do wypoczynku letniego, proszę o złożenie wniosku  do 31.05.2019r do księgowości.

Barbara Lelmacher

 

Wnioski do pobrania

Załączniki do Regulaminu ZFŚS:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wniosek o dofinansowanie do wczasów

Załącznik nr 4 - Wniosek o świadczenie pieniężne

Załącznik nr 5 - Wniosek o zapomogę losową

Załącznik nr 6 - Wniosek o pomoc materialna

Załącznik nr 7 - Wniosek o pożyczkę mieszkaniową

 

 

wstecz