Wysokość składki na wspieranie statutowej działalności szkoły

gromadzonych na koncie Rady Rodziców.

 

       Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 25.05.2017 ustaliła, że wysokość składki na wspieranie statutowej działalności szkoły gromadzonej na koncie Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi:

       Jedno dziecko z rodziny w szkole - 40 zł

       Dwoje dzieci z rodziny w szkole - 60 zł (po 30 zł na dziecko)

       Troje dzieci z rodziny w szkole - 60 zł (po 20 zł na dziecko)

       Czworo  dzieci z rodziny w szkole - 60 zł (po 15 zł na dziecko) itd.

 Środki na potrzeby klasy to 30% wpłaconej przez rodziców danej klasy składki.

       Rada Rodziców zwraca się z prośbą do rodziców, których dzieci uczęszczają do świetlicy, o wpłaty darowizn z przeznaczeniem na wsparcie pracy świetlicy. Proponujemy wysokość darowizny: 30 zł. Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców:

 24 1020 4724 0000 3702 0094 1369

 

wstecz