SZANOWNI RODZICE!

 

I. Rekrutacja do klasy I

 

Do klas pierwszych zapisujemy:

     1.  obowiązkowo dzieci z rocznika 2012,

     2.  dzieci urodzone 2013 r., które na wniosek rodziców, jako sześciolatki, rozpoczną edukację w klasie pierwszej. Dzieci te muszą spełnić jeden z warunków:

          ·  korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019,

          ·  uzyskały opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Rekrutacja do klas I prowadzona jest w dwóch terminach:

          ·  od 11 lutego do 08 kwietnia składają zgłoszenia rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym

          ·  od 27 maja do 07 czerwca składają wnioski rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

Prosimy o dostarczenie uzupełnionego wniosku i odpisu aktu urodzenia.

WNIOSKI do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY

II. Zgłoszenie ucznia do szkoły w pozostałych sytuacjach

WNIOSEK do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

 

wstecz