Szanowni Państwo

Odpłatność za obiady szkolne w miesiącu:

 

wrzesień 2017 57 zł Wpłaty od 1.09.2017
do 5.09.2017

 

Szanowni Państwo


Rodzice zainteresowani korzystaniem z posiłków szkolnych przez uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2017/2018 proszeni są o wypełnienie KARTY PRZYJĘCIA DZIECKA NA OBIADY oraz zwrot do dnia 05.09.2017r .

Obiady szkolne wydawane będą od 05 września 2017r. odpłatność w miesiącu wrześniu wynosi 57,00 zł.

Odpłatność za obiad należy uregulować w dniach 01.09-05.09.2017
W treści proszę wpisać imię, nazwisko dziecka oraz klas.


Karta w wersji papierowej dostępna będzie w stołówce szkolnej lub na portierni.
Wypełnione karty przyjmuje intendentka szkolna w godzina 630-1400

 

 

 

   Od dnia 01 lutego 2017 r. opłaty za obiady należy uiszczać do 5-go każdego miesiąca na konto

 

PKO BP  02 1020 4724 0000 3402 0076 0231

w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko dziecka oraz klasę

 

W przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka, opłata za kolejny miesiąc zostanie pomniejszona. Informację o wysokości odliczenia uzyskacie Państwo kontaktując się z  intendentką panią A. Gałaszewską: telefonicznie, osobiście lub przez dziecko.
Informacja o rezygnacji z obiadu w stołówce szkolnej, która umożliwia odpis, musi dotrzeć do intendentki najpóźniej do godziny 1300 dnia poprzedniego.

 

Jeśli uiszczona kwota nie wpłynie w terminie dziecko nie otrzyma obiadu.

wstecz