Szanowni Państwo

     Pragniemy poinformować Państwa, że w miesiącu lutym 2018 rozpoczniemy ewidencję wydawania obiadów w stołówce szkolnej za pomocą breloczków lub odcisków linii papilarnych. W tym celu zainstalowaliśmy system firmy Kommer.  System ten usprawni wydawanie obiadów (zmniejszenie się kolejek) oraz umożliwi pozyskiwania informacji drogą mailową.

Zalety wprowadzenia systemu:

- rejestracja wydanych obiadów, możliwość wydruku informacji o ilości zjedzonych przez dziecko obiadów

- informacja o dzieciach, które nie pobrały zaplanowanego posiłku

- informacja o wpłatach (niedopłatach, nadpłatach, odpisach)

     Informacje te wiążą się z podaniem przez Państwa adresu mailowego, podpisaniem zgody na wykorzystanie  linii  papilarnych do celów wewnętrznych szkoły oraz wpisywaniem w tytule przelewu  numeru  ID dziecka o którym poinformujemy drogą mailową.

Druk oświadczenia

Odpłatność za obiady szkolne w miesiącu:

kwiecień 2018 54 zł Wpłaty od 1.04.2018
do 5.04.2018
marzec 2018 60 zł Wpłaty od 1.03.2018
do 5.03.2018
luty 2018 54 zł Wpłaty od 1.02.2018
do 5.02.2018
styczeń 2018 42 zł Wpłaty od 1.01.2018
do 5.01.2018
grudzień 2017 48 zł Wpłaty od 1.12.2017
do 5.12.2017
listopad 2017 60 zł Wpłaty od 1.11.2017
do 5.11.2017
październik 2017 66 zł Wpłaty od 1.10.2017
do 5.10.2017
wrzesień 2017 57 zł Wpłaty od 1.09.2017
do 5.09.2017

 

 

Szanowni Państwo

Rodzice zainteresowani korzystaniem z posiłków szkolnych przez uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2017/2018 proszeni są o wypełnienie KARTY PRZYJĘCIA DZIECKA NA OBIADY oraz zwrot do INTENDENTKI.
 

   Od dnia 01 lutego 2017 r. opłaty za obiady należy uiszczać do 5-go każdego miesiąca na konto

 

PKO BP  02 1020 4724 0000 3402 0076 0231

w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko dziecka oraz klasę

 

W przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka, opłata za kolejny miesiąc zostanie pomniejszona. Informację o wysokości odliczenia uzyskacie Państwo kontaktując się z intendentką panią Martą Kuźmicz-Styk:
telefonicznie 87 732 60 81 ,
osobiście w godzinach 07.00-14.00,
e mailem: marta-kuzmicz@wp.pl
lub przez dziecko.
Informacja o rezygnacji z obiadu w stołówce szkolnej, która umożliwia odpis, musi dotrzeć do intendentki najpóźniej do godziny 1300 dnia poprzedniego.

 

Jeśli uiszczona kwota nie wpłynie w terminie dziecko nie otrzyma obiadu.

wstecz