Szanowni Państwo

     Pragniemy poinformować Państwa, że w miesiącu lutym 2018 rozpoczniemy ewidencję wydawania obiadów w stołówce szkolnej za pomocą breloczków lub odcisków linii papilarnych. W tym celu zainstalowaliśmy system firmy Kommer. System ten usprawni wydawanie obiadów (zmniejszenie się kolejek) oraz umożliwi pozyskiwania informacji drogą mailową.

Zalety wprowadzenia systemu:

- rejestracja wydanych obiadów, możliwość wydruku informacji o ilości zjedzonych przez dziecko obiadów

- informacja o dzieciach, które nie pobrały zaplanowanego posiłku

- informacja o wpłatach (niedopłatach, nadpłatach, odpisach)

     Informacje te wiążą się z podaniem przez Państwa adresu mailowego, podpisaniem zgody na wykorzystanie  linii  papilarnych do celów wewnętrznych szkoły oraz wpisywaniem w tytule przelewu  numeru  ID dziecka o którym poinformujemy drogą mailową.

Druk oświadczenia

Odpłatność za obiady szkolne w miesiącu:

styczeń 2019 52 zł

Wpłaty do 5.01.2019

Zgodnie z regulaminem  dzieci osób, które zalegają z opłatami lub regularnie płacą po terminie mogą być skreślone z listy obiadowej.

 

Od stycznia 2019 roku cena jednego obiadu szkolnego dla dziecka wynosi 4 zł.

grudzień 2018 45 zł

Wpłaty do 5.12.2018

W związku z końcem roku budżetowego i koniecznością rozliczenia prosimy nie przekraczać terminu 05.12.2018r

listopad 2018 57 zł Wpłaty od 1.11.2018
do 5.11.2018
październik 2018 69 zł Wpłaty od 1.10.2018
do 5.10.2018
wrzesień 2018 57 zł Wpłaty od 1.09.2018
do 5.09.2018

 

 

Szanowni Państwo

Rodzice zainteresowani korzystaniem z posiłków szkolnych przez uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o wypełnienie KARTY PRZYJĘCIA DZIECKA NA OBIADY oraz zwrot do INTENDENTKI w dniach 16.07- 28.08.2018 r.

 

   Od dnia 01 lutego 2017 r. opłaty za obiady należy uiszczać do 5-go każdego miesiąca na konto

 

PKO BP  02 1020 4724 0000 3402 0076 0231

w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko dziecka oraz klasę

 

W przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka, opłata za kolejny miesiąc zostanie pomniejszona. Informację o wysokości odliczenia uzyskacie Państwo kontaktując się z intendentką panią Martą Kuźmicz-Styk:
telefonicznie 87 732 60 81 ,
osobiście w godzinach 07.00-14.00,
e mailem: marta-kuzmicz@wp.pl
lub przez dziecko.
Informacja o rezygnacji z obiadu w stołówce szkolnej, która umożliwia odpis, musi dotrzeć do intendentki najpóźniej do godziny 1300 dnia poprzedniego.

 

Jeśli uiszczona kwota nie wpłynie w terminie dziecko nie otrzyma obiadu.

wstecz