Szanowni Państwo

 

     Rodzice zainteresowani korzystaniem z posiłków szkolnych przez uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2019/2020 proszeni są o wypełnienie KARTY PRZYJĘCIA DZIECKA NA OBIADY oraz zwrot do INTENDENTKI w dniach 12.08-03.09.2019 r.

 

Odpłatność za obiady szkolne w miesiącu:

marzec 2020 88 zł Wpłaty od 1.03.2020
do 5.03.2020
luty 2020 80 zł Wpłaty od 1.02.2020
do 5.02.2020
styczeń 2020 36 zł Wpłaty od 1.01.2020
do 10.01.2020
grudzień 2019 60 zł Wpłaty od 1.12.2019
do 5.12.2019

W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM ROKU BUDŻETOWEGO PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY DO 05.12.2019r. PROSIMY O NIE OPŁACANIE OBIADÓW ZA STYCZEŃ W GRUDNIU

listopad 2019 76 zł Wpłaty od 1.11.2019
do 5.11.2019
październik 2019 88 zł Wpłaty od 1.10.2019
do 5.10.2019
wrzesień 2019 80 zł Wpłaty od 1.09.2019
do 5.09.2019

Obiady będą wydawane od 03.09.2019 roku.

 

   Od dnia 01 lutego 2017 r. opłaty za obiady należy uiszczać do 5-go każdego miesiąca na konto

 

PKO BP  02 1020 4724 0000 3402 0076 0231

w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko dziecka oraz klasę

 

W przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka, opłata za kolejny miesiąc zostanie pomniejszona. Informację o wysokości odliczenia uzyskacie Państwo kontaktując się z intendentką panią Martą Kuźmicz-Styk:
telefonicznie 87 732 60 81 ,
osobiście w godzinach 07.00-14.00,
e mailem: marta-kuzmicz@wp.pl
lub przez dziecko.
Informacja o rezygnacji z obiadu w stołówce szkolnej, która umożliwia odpis, musi dotrzeć do intendentki najpóźniej do godziny 1300 dnia poprzedniego.

 

Jeśli uiszczona kwota nie wpłynie w terminie dziecko nie otrzyma obiadu.

wstecz