Szanowni Państwo

     Pragniemy poinformować Państwa, że w miesiącu lutym 2018 rozpoczniemy ewidencję wydawania obiadów w stołówce szkolnej za pomocą breloczków lub odcisków linii papilarnych. W tym celu zainstalowaliśmy system firmy Kommer. System ten usprawni wydawanie obiadów (zmniejszenie się kolejek) oraz umożliwi pozyskiwania informacji drogą mailową.

Zalety wprowadzenia systemu:

- rejestracja wydanych obiadów, możliwość wydruku informacji o ilości zjedzonych przez dziecko obiadów

- informacja o dzieciach, które nie pobrały zaplanowanego posiłku

- informacja o wpłatach (niedopłatach, nadpłatach, odpisach)

     Informacje te wiążą się z podaniem przez Państwa adresu mailowego, podpisaniem zgody na wykorzystanie  linii  papilarnych do celów wewnętrznych szkoły oraz wpisywaniem w tytule przelewu  numeru  ID dziecka o którym poinformujemy drogą mailową.

Druk oświadczenia

Odpłatność za obiady szkolne w miesiącu:

październik 2018 69 zł Wpłaty od 1.10.2018
do 5.10.2018
wrzesień 2018 57 zł Wpłaty od 1.09.2018
do 5.09.2018

 

 

Szanowni Państwo

Rodzice zainteresowani korzystaniem z posiłków szkolnych przez uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o wypełnienie KARTY PRZYJĘCIA DZIECKA NA OBIADY oraz zwrot do INTENDENTKI w dniach 16.07- 28.08.2018 r.

 

   Od dnia 01 lutego 2017 r. opłaty za obiady należy uiszczać do 5-go każdego miesiąca na konto

 

PKO BP  02 1020 4724 0000 3402 0076 0231

w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko dziecka oraz klasę

 

W przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka, opłata za kolejny miesiąc zostanie pomniejszona. Informację o wysokości odliczenia uzyskacie Państwo kontaktując się z intendentką panią Martą Kuźmicz-Styk:
telefonicznie 87 732 60 81 ,
osobiście w godzinach 07.00-14.00,
e mailem: marta-kuzmicz@wp.pl
lub przez dziecko.
Informacja o rezygnacji z obiadu w stołówce szkolnej, która umożliwia odpis, musi dotrzeć do intendentki najpóźniej do godziny 1300 dnia poprzedniego.

 

Jeśli uiszczona kwota nie wpłynie w terminie dziecko nie otrzyma obiadu.

wstecz