KADRA

Dyrekcja szkoły

dyrektor  - Leszek Sobczak   sobczak@elknet.pl

z-cy dyrektora  - Bożena Gołaszewska   golaszewska@elk.edu.pl

                     - Bożena Piskorska

Pedagog

1.   Wioletta M¶cichowska      sp7pedagog@wp.pl

Psycholog

1.   Anna Grabarczyk

Logopeda/ surdopedagog

1.   Marta Chilicka

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy I

1.   Małgorzata Mużyło         – oligofrenopedagog

2.   Zofia Gutowska            – oligofrenopedagog

3.   Joanna Dobrydnio   

4. Anna Milewska

5.    Liliana Gorlo

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy II

1.   Marzena Mroziewska     – oligofrenopedagog

2.   Joanna Wojciechowska  – oligofrenopedagog

3.   Grażyna Strzyżewska

4.   Judyta Ruszczyk

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy III

1.   Bożenna Sadowska

2.   Dorota Mioduszewska    - oligofrenopedagog

3.   Hanna Smoleńska

4.   Ewa Chmielewska

5.   Marta Korczyńska

6.   Agata Jureczka

7.   Krystyna Gromotowicz

8.   Katarzyna Fabisiak

9.   Monika Pawłowska

Nauczyciele języka polskiego

1.   Bogna Korf   korf@poczta.onet.pl

2.   Joanna Przyborowska

3.   Lucyna Sobczak

4.   Małgorzata Skindzier

5. Małgorzata Doliwa-Wasilewska

Nauczyciele języka angielskiego

1.   Paulina Ołdak

2.   Anna Strzała

3.   Bożena Zubko

4.   Maria Wyłuda

5.   Monika Majczyna

6.   Urszula Wysocka

7. Urszula Jackowska

8. Wioletta Rhodes

Nauczycielka języka niemieckiego

1.   Sylwia Surma

Nauczyciele historii

1.   Magdalena Kilikowska

2.   Roman Michalak

Nauczyciele matematyki

1.   Bożena Piskorska

2.   Bożenna Podlaska

3.   Małgorzata Jabłońska

4. Aleksandra Gał±zka

5.   Leszek Sobczak

Nauczyciele przyrody/ biologi

1.   Katarzyna U¶ciłowicz

2.   Mariola Młodzianowska

Nauczycielka geografii

1.   Dorota Tymińska

Nauczycielka fizyki

1.   Ewa Lutkiewicz

Nauczycielka chemii

1.   Bożena Gajewska

Nauczyciele zajęć komputerowych/ informatyki

1.   Bożena Gołaszewska

2.   Grażyna Abrycka

3.   Tomasz Marchel

4.   Dariusz Grzesiukiewicz

Nauczyciel plastyki

1.   Mariusz Moroz

Nauczyciel muzyki

1.   Paweł Borzeński

Nauczyciel zajęć technicznych

1.   Tomasz Marchel

Nauczyciele wychowania fizycznego

1.   Monika Wielgat

2.   Anna Archacka-Dorf

3.   Andrzej Dadura

4.   Mariusz Moroz

5.   Piotr Mroziewski

6.   Radosław Staniszewski

7.   Roman Michalak

8. Artur Mierzejewski

Nauczyciele religii

1.   Anna Budzińska

2.   Barbara Zarzecka

3.   Elżbieta D±browska-Łuciuk

Nauczyciele biblioteki

1.   Genowefa Chrzanowska

2.   Sabina Musiał

Nauczyciele ¶wietlicy

1.   Paulina Sokołowska

2.   Maria Rosińska

3.   Urszula Lisok

4.   Patrycja Ołdak

5.   Mariusz Frankowski

Socjoterapeuci

1.   Monika Pawłowska

2.   Wioletta M¶cichowska

3.   Judyta Ruszczyk

Nauczyciele wspomagaj±cy,  oligofrenopedagodzy

w klasach  IV-VI

 

1.   Anna Strzała

2.   Bożenna Podlaska

3.   Grażyna Abrycka

4.   Joanna Przyborowska

5.   Magdalena Kilikowska

6.   Małgorzata Skindzier

7.   Mariola Młodzianowska

8.   Urszula Wysocka

9.   Agnieszka ¦nieżyńka

10. Ewa Przyłęcka

11. Małgorzata Kiryłło

Nauczyciele specjali¶ci - terapia pedagogiczna

1.   Wioletta M¶cichowska

2.   Urszula Lisok

3.   Małgorzata Skindzier

4.   Bożenna Sadowska

5.   Agata Jureczka

6.   Sylwia Surma

7.   Anna Chmielewska

8.   Anna Archacka–Dorf

Nauczyciele specjali¶ci - Integracja Sensoryczna

1.   Joanna Wojciechowska

Asystenci

1.   Arleta Gutowska

2.   Joanna Fiećko

wstecz