KADRA

Dyrekcja szkoły

dyrektor  - Leszek Sobczak   sobczak@elknet.pl

z-cy dyrektora  - Bożena Gołaszewska   golaszewska@elk.edu.pl

                     - Bożena Piskorska

Pedagog szkolny

1.   Wioletta M¶cichowska      sp7pedagog@wp.pl

 Nauczyciele oddziałów przedszkolnych

1.   Marta Jurczyk

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy I

1.   Marzena Mroziewska     – oligofrenopedagog

2.   Joanna Wojciechowska  – oligofrenopedagog

3.   Grażyna Strzyżewska

4.   Judyta Kończyk

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy II

1.   Bożenna Sadowska

2.   Dorota Mioduszewska    - oligofrenopedagog

3.   Hanna Smoleńska

4.   Ewa Chmielewska

5.   Małgorzata Skibicka

6.   Agata Jureczka

7.   Krystyna Gromotowicz

8.   Emilia Dekowska

9.   Oliwia Domańska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy III

1.   Małgorzata Mużyło         – oligofrenopedagog

2.   Zofia Gutowska            – oligofrenopedagog

3.   Monika Pawłowska

4.   Joanna Dobrydnio   

5.   Marta Linke-WoĽnialis

6.   Anna Milewska

7.   Liliana Gorlo

Nauczyciele języka polskiego

1.   Bogna Korf   korf@poczta.onet.pl

2.   Joanna Przyborowska

3.   Lucyna Sobczak

4.   Małgorzata Skindzier

Nauczyciele języka angielskiego

1.   Agnieszka Tekień-Trojanowska

2.   Anna Strzała

3.   Bożena Zubko

4.   Maria Wyłuda

5.   Monika Majczyna

6.   Urszula Wysocka

Nauczyciele historii i społeczeństwa

1.   Magdalena Kilikowska

2.   Roman Michalak

Nauczyciele matematyki

1.   Bożena Piskorska

2.   Bożenna Podlaska

3.   Małgorzata Jabłońska

4.   Leszek Sobczak

Nauczyciele przyrody

1.   Katarzyna U¶ciłowicz

2.   Mariola Młodzianowska

Nauczyciele zajęć komputerowych

1.   Bożena Gołaszewska

2.   Grażyna Abrycka

3.   Tomasz Marchel

Nauczyciel plastyki

1.   Mariusz Moroz

Nauczyciel muzyki

1.   Paweł Borzeński

Nauczyciel zajęć technicznych

1.   Tomasz Marchel

Nauczyciele wychowania fizycznego

1.   Marta Gałaszewska

2.   Paulina Gulan

3.   Andrzej Dadura

4.   Mariusz Moroz

5.   Piotr Mroziewski

6.   Radosław Staniszewski

7.   Roman Michalak

Nauczyciele religii

1.   Anna Budzińska

2.   Ewa Hanulak

3.   Elżbieta D±browska-Łuciuk

 

Nauczyciele biblioteki

1.   Genowefa Chrzanowska

2.   Sabina Musiał

Nauczyciele ¶wietlicy

1.   Anna Archacka–Dorf

2.   Maria Rosińska

3.   Marta Topolska

4.   Patrycja Ołdak

5.   Paulina Sokołowska

6.   Urszula Lisok

7.   Mariusz Frankowski

Socjoterapeuci

1.   Monika Pawłowska

2.   Wioletta M¶cichowska

3.   Judyta Konczyk

4.   Marta Jurczyk

Logopeda/ surdopedagog

1.   Marta Chilicka

2.   Małgorzata Skindzier

Nauczyciele wspomagaj±cy,  oligofrenopedagodzy

w klasach  IV-VI

 

1.   Anna Strzała

2.   Bożenna Podlaska

3.   Grażyna Abrycka

4.   Joanna Przyborowska

5.   Magdalena Kilikowska

6.   Małgorzata Skindzier

7.   Mariola Młodzianowska

8.   Urszula Wysocka

 

Nauczyciele specjali¶ci - terapia pedagogiczna

 

1.   Wioletta M¶cichowska

2.   Urszula Lisok

3.   Małgorzata Skindzier

4.   Bożenna Sadowska

5.   Agata Jureczka

6.   Małgorzata Skibicka

7.   Sabina Musiał

8.   Anna Archacka–Dorf

9.   Emilia Dekowska

10. Oliwia Domańska

 

Nauczyciele specjali¶ci - Integracja Sensoryczna

1. Joanna Wojciechowska

Asystenci

1.   Izabela Zawadzka

2. Iwona Tchórzewska

wstecz