KADRA

Dyrekcja szkoły

dyrektor  - Leszek Sobczak   sobczak@elknet.pl

wicedyrektorzy: - Bożena Gołaszewska

                      - Bożena Piskorska

Pedagog

1. Wioletta M¶cichowska      sp7pedagog@wp.pl

Psycholog

1. Anna Grabarczyk

Logopeda/surdopedagog

1. Marta Chilicka

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy I

1. Dorota Mioduszewska    - oligofrenopedagog

2. Agata Jureczka

3. Ewa Chmielewska

4. Krystyna Gromotowicz

5. Monika Pawłowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy II

1. Małgorzata Mużyło         – oligofrenopedagog

2. Zofia Gutowska            – oligofrenopedagog

3. Joanna Dobrydnio   

4. Liliana Gorlo

5. Anna Milewska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy III

1. Marzena Mroziewska     – oligofrenopedagog

2. Joanna Wysocka  – oligofrenopedagog

3. Grażyna Strzyżewska

4. Judyta Ruszczyk

5. Hanna Smoleńska - oligofrenopedagog

Nauczyciele wspomagaj±cy, oligofrenopedagodzy

w klasach  I – III

1. Bożena Zubko

Nauczyciele języka polskiego

1. Bogna Korf   korf@poczta.onet.pl

2. Joanna Przyborowska

3. Lucyna Sobczak

4. Małgorzata Skindzier

5. Małgorzata Doliwa-Wasilewska

6. Agnieszka ¦nieżyńska

7. Katarzyna Łukaszewicz

Nauczyciele języka angielskiego

1. Paulina Ołdak

2. Anna Strzała

3. Bożena Zubko

4. Maria Wyłuda

5. Monika Majczyna

6. Urszula Wysocka

7. Urszula Jackowska

8. Wioletta Rhodes

9. Agnieszka Tekień-Trojanowska

Nauczycielka języka niemieckiego

1. Sylwia Surma

Nauczyciele historii

1. Magdalena Kilikowska

2. Roman Michalak

Nauczyciele matematyki

1. Bożena Piskorska

2. Bożenna Podlaska

3. Małgorzata Jabłońska

4. Aleksandra Gał±zka-Szejda

5. Jolanta Kuryłowicz

6. Leszek Sobczak

7. Ewa Lutkiewicz

Nauczyciele przyrody/biologii

1. Katarzyna U¶ciłowicz

2. Mariola Młodzianowska

Nauczycielka geografii

1. Marzena Gryszko

Nauczycielka fizyki

1. Ewa Lutkiewicz

Nauczycielka chemii

1. Agnieszka Kojak

2. Elżbieta Obuchowicz-Godzieba

Nauczyciele zajęć komputerowych/informatyki

1. Bożena Gołaszewska

2. Grażyna Abrycka

3. Tomasz Marchel

4. Dariusz Grzesiukiewicz

Nauczyciel plastyki

1. Mariusz Moroz

Nauczyciel muzyki

1. Paweł Borzeński

Nauczyciel zajęć technicznych

1. Tomasz Marchel

2. Dariusz Grzesiukiewicz

Nauczyciele wychowania fizycznego

1. Monika Wielgat

2. Adam Klekotka

3. Andrzej Dadura

4. Mariusz Moroz

5. Piotr Mroziewski

6. Radosław Staniszewski

7. Roman Michalak

8. Artur Mierzejewski

9. Jacek Krupski

Nauczyciele religii

1. Anna Budzińska

2. Barbara Zarzecka

3. Elżbieta D±browska-Łuciuk

Nauczyciele biblioteki

1. Genowefa Chrzanowska

2. Sabina Musiał

Nauczyciele ¶wietlicy

1. Maria Rosińska

2. Urszula Lisok

3. Paulina Wszeborowska

4. Mariusz Frankowski

Socjoterapeuci

1. Monika Pawłowska

2. Wioletta M¶cichowska

3. Judyta Ruszczyk

Nauczyciele wspomagaj±cy, oligofrenopedagodzy

w klasach  IV-VIII

1. Anna Strzała

2. Katarzyna Łukaszewicz

3. Izabela Kalchert

4. Joanna Przyborowska

5. Marzena Gryszko

6. Małgorzata Skindzier

7. Ewa Lutkiewicz

8. Urszula Wysocka

9. Agnieszka ¦nieżyńska

10. Ewa Przyłęcka

11. Małgorzata Kiryłło

12. Marta Topolska

Nauczyciele specjali¶ci - terapia pedagogiczna

1. Wioletta M¶cichowska

2. Urszula Lisok

3. Monika Majczyna

4. Katarzyna Łukaszewicz

5. Agata Jureczka

6. Sylwia Surma

7. Anna Chmielewska

Nauczyciele specjali¶ci - Integracja Sensoryczna

1. Joanna Wojciechowska

2. Ewa Przyłęcka

Asystent nauczyciela

1. Arleta Gutowska

wstecz