Nasi NAUCZYCIELE

Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje, które stale podnoszą uczestnicząc w różnych formach doskonalenia. O uznaniu ich pracy świadczą otrzymane nagrody: Ministra Edukacji, Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta, „Zielonego Kaganka” czy tytuł „Nauczyciela na szóstkę".

Wstecz