Nasze    a t u t y

Kliknij

 

 

Nasi uczniowie mog± korzystać z pięknego kompleksu boisk ORLIK 2012

Mamy wspaniał± kadrę pedagogiczn±

Nasz± wizytówk± jest przestronny i kolorowy pawilon edukacji wczesnoszkolnej

Oddziały przedszkolne przygotowuj± najmłodsze dzieci do podjęcia nauki w szkole

¦wietlica szkolna jest miejscem odpoczynku, nauki i zabawy

Sale komputerowe maj± stały dostęp do Internetu

Uczniowie korzystaj± z nowoczesnej pracowni językowej

Duża sala gimnastyczna

Biblioteka z dużym księgozbiorem i z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej

Stołówka szkolna serwuje smaczne posiłki

Surdopedagog logopeda pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dobrze wyposażona sala do terapii Integracji Sensorycznej

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pozwalaj± na przezwyciężenie niepowodzeń szkolnych

Pedagog służy pomoc± uczniom i rodzicom

Zapewniamy opiekę stomatologiczn±

Mamy gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Nauczyciele maj± komfortowe warunki do odpoczynku i przygotowania do zajęć

Przestronne i kolorowe korytarze zachęcaj± do zabawy na przerwach

Szkoła jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych